חברות בעמותההחוק במדינת ישראל מגדיר עמותה גוף ציבורי שההנהלה שלו מורכבת ממתנדבים. הנהלה זו מתכנסת פעם ברבעון והיא הגוף שמייצג את העמותה כלפי הציבור ואת הציבור כלפי העמותה.

לעמותה יש תקנון שמגדיר את התנהלותה והוא מאושר על ידי רשם העמותות. בכל שנה מחויב כל גוף כזה לקיים אספה כללית שהיא הגוף שמאשר את התקציב השנתי, בוחר את ההנהלה ואת ועדת הביקורת, ומאשר סיכום שנתי ותוכנית לשנה הבאה. המרכז הישראלי לכלבי נחיה לעיוורים הוא עמותה ועל כן כל הכתוב לעיל מתקיים בו.

חברות בעמותה מקנה זכות להשתתף באספה ולהשפיע על בחירת ההנהלה וכמובן גם להיבחר אליה, ובדרך זו להשפיע גם על תוכניות הפעילות של המרכז לכלבי נחיה לעיוורים.  אנו רואים חשיבות רבה לכך שאנשים אשר ייחדו מזמנם והביעו את אהבתם למקום יהיו חלק פעיל בעמותה.

מצורף התקנון וכן טופס הרשמה לחברות בעמותה.

קישורים:

טופס חברות בעמותה נא לשלוח בפקס או בדואר

תו מידות לאפקטיביות


משפחות אומנות לגורים

עזרו לנו לגדל כלב נחייה עתידי ועזרו לנו לתת לו אהבה ותמיכה, שהם קריטיים מאוד בשנה הראשונה לחיי הגור

קרא עוד

אני וכלב הנחייה שלי

עמית בר-אל הוא חייל שנלחם בקרבות מבית לבית במלחמת לבנון השנייה. הוא רץ לעזור לחבר פצוע, וכשפתח את הדלת חלף טיל על פניו ופגע בקיר שעל ידו. רסיסים רבים פגעו בגופו

קרא עוד

תרמו לנו

עזרו לתמוך במרכז לכלבי נחייה בישראל על ידי תרומה באמצעות האתר המאובטח